Friday, 8 July 2011

tawa weka

lete li kama, tan Kószó József

lete li kama
kasi suli li weka e lipu
telo li anpa tan sewi
mi pini e lupa tomo
kalama ala
lipu toki li lape
lon supa
tenpo li kama la
jan li tawa weka tan ma
tawa mun lili loje
tenpo lili la
mi tawa mun lili
kepeken ala wawa

jan Ote

No comments:

Post a Comment