Friday, 18 March 2011

toki suli Intenasijonale

len loje, tan Ssolbergj

o kama! jan pali o kama!
o utala lon nasin sin!
mi pilin sama nena seli
tan ni: jan mani li lon kin.
mi o utala e nasin mani
o sin e jan, o sin e ma.
jan pali kin li kama suli.
ona li jo e pan e ma.

ni li utala pini.
tan ni la jan li lon
ma Intenasijonale.
jan pona sin li lon.

o awen ala tawa pona,
tan sewi anu lawa jan.
o kepeken e wawa sona
e sona pi kulupu jan.
mi o pakala e lawa ike
o kama jo e ijo mi.
mi kepeken e wawa seli
tawa jan lawa ike kin.

ni li utala pini.
tan ni la jan li lon
ma Intenasijonale.
jan pona sin li lon.

jan pali taso li ken pana
e ijo pona tawa ma.
jan mani li ken moku taso
e ijo pona pi jan ma.
tenpo suno wan la nasin mani
li pini pakala e ma.
tan ni la suno li ken pana
e seli pona tawa jan.

ni li utala pini.
tan ni la jan li lon
ma Intenasijonale.
jan pona sin li lon.

No comments:

Post a Comment